Poradenské služby

SD Resort nabízí poradenské služby provozovnám a podnikům zabývající se hotelnictvím, gastronomií, lázeňstvím a návaznými službami cestovního ruchu (rekondice, sportovní aktivity, turistika, atd.). Cílem poradenství je větší efektivita, lepší pracovní podmínky a vyšší ekonomický přínos provozů.

Poradenské služby jsou poskytovány každému subjektu na základě průzkumu konkrétního prostředí. Jsou tedy šité na míru pro danou provozovnu nebo podnik. Služby poskytují odborníci s dlouholetými zkušenostmi a se vzděláním v oboru hotelnictví, lázeňství, gastronomie a návazných služeb cestovního ruchu. Dále pak se znalostí právního a účetního systému České republiky.

Za poskytované služby si společnost neúčtuje žádné přímé platby předem. Její odměna se vždy stanovuje v procentuální výši z ušetřených nebo získaných prostředků na základě poradenství. V případech, kde nelze procentuální úspory vypočítat se stanovuje paušální smluvní cena. Způsob odměny i další pravidla spolupráce se stanovují na základě písemné smlouvy sepsané před započetím poradenských služeb.

Poradenské služby se poskytují jednorázově. Celý proces jednorázové spolupráce je v trvání cca. 6-ti měsíců. Záleží však na celkové velikosti provozovny nebo podniku. Následně lze sjednat i inspekční poradenství v předem dohodnutých cyklech. Inspekční poradenství se sjednává až po prvotní spolupráci a slouží ke kontrole nebo aktualizaci nastavených pravidel.
 
Pohodová dovolená v čechách a klidné ubytování to je penzion Schaumannův Dvůr.