Rezervace

Ponuka pre ubytovateľov

Sme aparthotelová spoločnosť, ktorá prevádzkuje sieť ubytovacích zariadení apartmánového typu. Hľadáme hotely, apartmány, penzióny, ubytovacie komplexy (kapacita 60 a viac lôžok) s predpokladom začlenenia do prevádzkovanej siete ubytovacích zariadení s viacerými možnosťami spolupráce:

1. Vstup do vlastníckych štruktúr s možnosťou postupného odkúpenia nehnuteľnosti, alebo odkúpenia iba čiastkového podielu a následnej spolupráce pri reštrukturalizácii zariadenia partnerskou formou (spolufinancovanie, spoločné prevádzkovanie).

2. Spolupráca na úrovni manažérsko-mandátnej spolupráce, ale bez vstupu do vlastníckych vzťahov.

3. Hľadáme investičné projekty zamerané na výstavbu, predaj a prevádzkovanie ubytovacích kapacít apartmánového a hotelového typu. 

Ponúkame spoluprácu pri dopracovaní zámeru s nastavením technickej stránky výstavby, prípadného spolufinancovania, ale hlavne prípravu systému predaja (marketing, reklama, obchodné vzťahy), obsadzovania kapacít a zabezpečenie prevádzky pre takto realizované projekty.

V prípade záujmu prosím kontaktujte:

Mgr. Rudolf Matejka

Tel: +421 905 502 800

r.matejka@aplendcity.com

rezervovať