Sdružení SD Resort

Sdružení SD Resort navazuje spolupráci s nezávislými subjekty, které poskytují služby v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovním ruchu.

Partneři v tomto sdružení jsou pak za určitých pravidel oprávnění užívat ochrannou známku SD Resort, její logo a podnikat pod jejím jménem.

Zájemci ucházející se o partnerství ve sdružení SD Resort musí prokázat kvalitu nabízených služeb. Na tomto základě je pak sepsána písemná dohoda o partnerství. V této dohodě jsou nastavena konkrétní pravidla spolupráce. Dohoda se sepisuje minimálně na deset let se zkušební dobou na dva roky. Po zkušební dobu může partner využívat všech výhod sdružení s výjimkou loga a podnikáním pod značkou.

Sdružení SD Resort poskytuje partnerům tyto služby:
 • Poradenství a školení
 • Vlastní softwarové vybavení
 • Umístění webové prezentace na vlastním serveru
 • Propagační a reklamní činnost
 • Stabilní postavení na trhu poskytovaných služeb
 • Korektní jednání
Sdružení SD Resort od partnerů očekává:
 • Kvalitu a důslednost
 • Flexibilní a operativní přístup
 • Vůli učit se novým způsobům
 • Cílevědomost
 • Korektní jednání

Vstup do sdružení i poskytované služby nepodléhají žádným přímým poplatkům. Finanční prostředky pro sdružení SD Resort se získávají pouze z uskutečněných provizních prodejů . Všechny tyto prostředky jsou dále použity na rozvoj poskytovaných služeb a prezentaci značky.

Počet spolupracujících partnerů je kapacitně omezen. Důvodem tohoto omezení je kvalita značky. Kvantita a rychlá obrátka za každou cenu není cílem sdružení. Podrobné informace lze získat při osobním setkání se zástupcem sdružení na základě předchozí dohody. Schůzka se uskutečňuje dle dohody v prostorách zájemce nebo v sídle skupiny nezávislých provozovatelů SD Resort.
 
Pohodová dovolená v čechách a klidné ubytování to je penzion Schaumannův Dvůr.